• ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2558 ว่าที่ ร.ท.สวาท สารกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2558 จากสมาคมผู้บร ...
  ส่ง 17 มี.ค. 2559 21:18 โดย ผู้ดูแลระบบ ชุมพวงศึกษา
 • ค่ายผู้นำยุวชนอาเซียน ค่ายผู้นำยุวชนอาเซียน รับสมัคร น้องๆ ม.4 ม.5 ในวันที่ 31 กรกฎาคม. - 2 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนชุมพวงศึกษา
  ส่ง 12 ก.ค. 2558 08:45 โดย มานะ บุญแต่ง
 • สรุปผลการประเมินรายมาตรฐานและตัวบ่งชี้ สรุปผลการประเมินรายมาตรฐานและตัวบ่งชี้
  ส่ง 2 ก.ค. 2558 03:10 โดย มานะ บุญแต่ง
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • การนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปี 2559 โรงเรียนชุมพวงศึกษา ได้รับการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา "ครั้งที่ 2" ประจำปีการศึกษา 2559  จากคณะการนิเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นำโดย ...
  ส่ง 21 ก.ค. 2559 01:52 โดย มานะ บุญแต่ง
 • แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 ว่าที่ ร.ท.สวาท สารกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนชุมพวงศึกษา และข้าราชการในอำเภอชุมพวง ร่วมพิธ ...
  ส่ง 18 ก.ค. 2559 22:22 โดย มานะ บุญแต่ง
 • วันสถาปนากิจการลูกเสือไทย ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนชุมพวงศึกษา จัดกิจกรรมเดินสวนสนาม โดยมี ว่าที่ ร.ท.สวาท สารกาญจน์ ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนชุมพวงศึกษา เป็นประธานในพิธี เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต ...
  ส่ง 1 ก.ค. 2559 01:19 โดย มานะ บุญแต่ง
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หน้าเว็บย่อย (1): ตารางเรียน 1/2558