แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • โรงเรียนชุมพวงศึกษาจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด            กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพละศึกษา โรงเรียนชุมพวงศึกษา จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558โดยมีนายอำนวย  ปองนาน นายอำเภอชุมพวง เป ...
  ส่ง 28 มิ.ย. 2558 20:14 โดย ผู้ดูแลระบบ ชุมพวงศึกษา
 • โรงเรียนชุมพวงศึกษาจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย โรงเรียนชุมพวงศึกษาจัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 โดยมี ผอ.บุญชิด จันทร์พรม เป็นประธานในการเป ...
  ส่ง 28 มิ.ย. 2558 20:03 โดย ผู้ดูแลระบบ ชุมพวงศึกษา
 • โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย ลูกเสืออาสา กกต.  ภาพเพิ่มเติม Click
  ส่ง 12 มิ.ย. 2558 23:31 โดย ผู้ดูแลระบบ ชุมพวงศึกษา
 • โรงเรียนชุมพวงจัดอบรมโครงการอนามัยเจริญพันธุ์ โรงเรียนชุมพวงศึกษาร่วมกับโรงพยาบาลชุมพวง จัดอบรมให้ความรู้คณะครูโรงเรียนชุมพวงศึกษา ร่วมอบรมโครงการอำเภออนามัยเจริญพันธ์ุ หลักสูตรเพิ่มทักษะการพูดคุยของครูกับกันเร ...
  ส่ง 17 พ.ค. 2558 21:57 โดย sarapong soipect
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา 2557 โรงเรียนชุมพวงศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ในโอกาสเข้ารับใบประกาศนียบัตรในวันที่ 26 มีนาคม 2558นักเรียนช ...
  ส่ง 13 พ.ค. 2558 00:43 โดย sarapong soipect
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หน้าเว็บย่อย (1): ตารางเรียน 1/2558