• ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2558 ว่าที่ ร.ท.สวาท สารกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2558 จากสมาคมผู้บร ...
  ส่ง 17 มี.ค. 2559 21:18 โดย ผู้ดูแลระบบ ชุมพวงศึกษา
 • ค่ายผู้นำยุวชนอาเซียน ค่ายผู้นำยุวชนอาเซียน รับสมัคร น้องๆ ม.4 ม.5 ในวันที่ 31 กรกฎาคม. - 2 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนชุมพวงศึกษา
  ส่ง 12 ก.ค. 2558 08:45 โดย มานะ บุญแต่ง
 • สรุปผลการประเมินรายมาตรฐานและตัวบ่งชี้ สรุปผลการประเมินรายมาตรฐานและตัวบ่งชี้
  ส่ง 2 ก.ค. 2558 03:10 โดย มานะ บุญแต่ง
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศล่าสุด

 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บัญชี       ด้วยโรงเรียนชุมพวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก    เป็นเจ้าหน้าที่บัญชี  จำนวน 1 ตำแหน่ง  รับสมัครระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2559 - 22 กันยายน 2559             
  ส่ง 19 ก.ย. 2559 21:52 โดย sarapong soipect
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม » • พิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม ประจำปี 2559 โรงเรียนชุมพวงศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน และนักเรียนโรงเรียนชุมพวงศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชิน ...
  ส่ง 11 ส.ค. 2559 02:11 โดย มานะ บุญแต่ง
 • รด.จิตอาสา รณรงค์การออกเสียงประชามติ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 กรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนชุมพวงศึกษา ร่วมมือกับ สัสดีอำเภอชุมพวง ปกครองอำเภอชุมพวง สถานีตำรวจภูธรชุมพวง นำนักศึกษาว ...
  ส่ง 28 ก.ค. 2559 01:19 โดย ผู้ดูแลระบบ ชุมพวงศึกษา
 • การนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปี 2559 โรงเรียนชุมพวงศึกษา ได้รับการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา "ครั้งที่ 2" ประจำปีการศึกษา 2559  จากคณะการนิเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นำโดย ...
  ส่ง 21 ก.ค. 2559 01:52 โดย มานะ บุญแต่ง
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หน้าเว็บย่อย (1): ตารางเรียน 1/2558