• ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2558 ว่าที่ ร.ท.สวาท สารกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2558 จากสมาคมผู้บร ...
  ส่ง 17 มี.ค. 2559 21:18 โดย ผู้ดูแลระบบ ชุมพวงศึกษา
 • ค่ายผู้นำยุวชนอาเซียน ค่ายผู้นำยุวชนอาเซียน รับสมัคร น้องๆ ม.4 ม.5 ในวันที่ 31 กรกฎาคม. - 2 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนชุมพวงศึกษา
  ส่ง 12 ก.ค. 2558 08:45 โดย มานะ บุญแต่ง
 • สรุปผลการประเมินรายมาตรฐานและตัวบ่งชี้ สรุปผลการประเมินรายมาตรฐานและตัวบ่งชี้
  ส่ง 2 ก.ค. 2558 03:10 โดย มานะ บุญแต่ง
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • ค่ายเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานด้านวิชาการ โรงเรียนชุมพวงศึกษาจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานด้านวิชาการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ...
  ส่ง 9 พ.ค. 2559 01:45 โดย ผู้ดูแลระบบ ชุมพวงศึกษา
 • ประชุมสัญจรหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 โรงเรียนชุมพวงศึกษา เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสัญจรหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม โดย ว่าที่ ร.ท.สวาท สารกาญจน ...
  ส่ง 17 มี.ค. 2559 21:13 โดย ผู้ดูแลระบบ ชุมพวงศึกษา
 • โรงเรียนชุมพวงศึกษา รับการนิเทศติดตามการตรวจสอบคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนชุมพวงศึกษา รับการนิเทศติดตามการตรวจสอบคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 วันที่ 3 มีนาคม 2559 ณ ...
  ส่ง 17 มี.ค. 2559 21:07 โดย ผู้ดูแลระบบ ชุมพวงศึกษา
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หน้าเว็บย่อย (1): ตารางเรียน 1/2558