• ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2558 ว่าที่ ร.ท.สวาท สารกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2558 จากสมาคมผู้บร ...
    ส่ง 17 มี.ค. 2559 21:18 โดย ผู้ดูแลระบบ ชุมพวงศึกษา
  • ค่ายผู้นำยุวชนอาเซียน ค่ายผู้นำยุวชนอาเซียน รับสมัคร น้องๆ ม.4 ม.5 ในวันที่ 31 กรกฎาคม. - 2 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนชุมพวงศึกษา
    ส่ง 12 ก.ค. 2558 08:45 โดย มานะ บุญแต่ง
  • สรุปผลการประเมินรายมาตรฐานและตัวบ่งชี้ สรุปผลการประเมินรายมาตรฐานและตัวบ่งชี้
    ส่ง 2 ก.ค. 2558 03:10 โดย มานะ บุญแต่ง
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »


แสดงบทความ 1 - 3 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หน้าเว็บย่อย (1): ตารางเรียน 1/2558