• วันแม่แห่งชาติ 2556
 • คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2556
 • โรงเรียนมาตรฐานสากล
 • ศูนย์อาเซียนศึกษา (ASEAN Study Center) โรงเรียนชุมพวงศึกษา
 • วารสารชุมพวงสัมพันธ์ ฉบับอนุสรณ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 22 ปีการศึกษา 2554
 • ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดี ประจำอำเภอ)
 • ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดี ประจำอำเภอ)
 • โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
  ปีการศึกษา 2555
 • โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
  ปีการศึกษา 2555
 • โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
  ปีการศึกษา 2555
 

 
QR-CODE


เข้ามาแล้วกด Like หรือ ถูกใจ ด้วยนะครับ (^_^)

โรงเรียนชุมพวงศึกษา ช.ศ.  | สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง


[Design & Development By KruKengOnline]