• ค่ายผู้นำยุวชนอาเซียน ค่ายผู้นำยุวชนอาเซียน รับสมัคร น้องๆ ม.4 ม.5 ในวันที่ 31 กรกฎาคม. - 2 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนชุมพวงศึกษา
  ส่ง 12 ก.ค. 2558 08:45 โดย มานะ บุญแต่ง
 • สรุปผลการประเมินรายมาตรฐานและตัวบ่งชี้ สรุปผลการประเมินรายมาตรฐานและตัวบ่งชี้
  ส่ง 2 ก.ค. 2558 03:10 โดย มานะ บุญแต่ง
 • โรงเรียนชุมพวงศึกษา เป็นเจ้าภาพประชุมผู้บริหารสัญจร โรงเรียนชุมพวงศึกษา เป็นเจ้าภาพประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ครั้งที่ 4/2558 ประจำเดือน มิถุนายน ...
  ส่ง 26 มิ.ย. 2558 03:32 โดย ผู้ดูแลระบบ ชุมพวงศึกษา
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • โรงเรียนชุมพวงศึกษารับการ นิเทศติดตามการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ระดับ ScQA (School Quality Awards)  โรงเรียนชุมพวงศึกษารับการ นิเทศติดตามการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ระดับ ScQA (School Quality Awards) โรงเรียนมาตรฐานสากล WORLD CLASS STANDARD SCHOOL วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ...
  ส่ง 24 ก.ย. 2558 00:09 โดย sarapong soipect
 • โรงเรียนสีขาว          ศูนย์ปฏฺิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอชุมพวง ( ศป.ปส.อ.ชุมพวง ) มอบเกียรติบัตรโรงเรียนสีขาว ให้โรงเรียนชุมพวงศึกษา โดย นายบุญชิด ...
  ส่ง 1 ก.ค. 2558 21:35 โดย ผู้ดูแลระบบ ชุมพวงศึกษา
 • โรงเรียนชุมพวงศึกษาจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด            กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพละศึกษา โรงเรียนชุมพวงศึกษา จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558โดยมีนายอำนวย  ปองนาน นายอำเภอชุมพวง เป ...
  ส่ง 28 มิ.ย. 2558 20:14 โดย ผู้ดูแลระบบ ชุมพวงศึกษา
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หน้าเว็บย่อย (1): ตารางเรียน 1/2558