สถิตินักเรียน(ข้อมูลนักเรียน)

สถิตินักเรียน(ข้อมูลนักเรียน)สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2563
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มี 1414 คน แต่ได้รับจัดเงินจากรัฐ 1413 คน เนื่องจากอายุเกิน 20 ปี ณ วันที่ 18/7/63 ข้อมูล DMC

Embed gadgetภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มี 1387 คน ณ วันที่ 9/12/63 ณ. เวลา 13.41 น. ข้อมูล DMC

Embed gadget


Comments