กิจกรรมโรงเรียน

วันวชิราวุธ ปีการศึกษา 2559

โพสต์25 พ.ย. 2559 02:27โดยมานะ บุญแต่ง

วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กรู้จักการรักษาระเบียบวินัย และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้บังคับบัญชาเนตรนารี โรงเรียนชุมพวงศึกษา นำโดย ว่าที่ ร.ท.สวาท สารกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนชุมพวงศึกษา ได้พร้อมใจกันถวายราชสดุดีแด่ดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่าน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

กิจกรรมรวมรวมพลังแห่งความดี

โพสต์21 พ.ย. 2559 20:46โดยมานะ บุญแต่ง

โรงเรียนชุมพวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนชุมพวงศึกษา และข้าราชการในอำเภอชุมพวงทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีกิจกรรมรวมรวมพลังแห่งความดี แสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยปวงข้าพระพุทธเจ้า ชาวอำเภอชุมพวงทุกหมู่เหล่า จังหวัดนครราชสีมา วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559 เวลา 09.59 นาฬิกา ณ.ลานหน้าที่ว่าการอำเภอชุมพวง โดยมี นายทศพล ยุทธศิลป์กุล นายอำเภอชุมพวง เป็นประธาน

แปรอักษรเป็นเลข ๙

โพสต์16 พ.ย. 2559 03:54โดยมานะ บุญแต่ง

โรงเรียนชุมพวงศึกษา โดยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนชุมพวงศึกษา ร่วมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และแปรอักษรเป็นเลข ๙ อยู่ภายรูปหัวใจ และคำว่า "รักพ่อ ชศ" วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ ร.9

โพสต์10 พ.ย. 2559 07:20โดยมานะ บุญแต่ง   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2559 07:20 ]

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  นำโดย ว่าที่ ร.ท.สวาท สารกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนชุมพวงศึกษา และสมาคมพ่อค้า ประชาชนในอำเภอชุมพวง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 10  ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมอำเภอชมุพวง โดยมีโรงเรียนชุมพวงศึกษา และสมาคมพ่อค้าประชาชน เป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีน้อมเกล้าถวายอาลัย ร.9

โพสต์9 พ.ย. 2559 22:00โดยมานะ บุญแต่ง   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2559 07:33 ]

ว่าที่ ร.ท.สวาท สารกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน และนักเรียนโรงเรียนชุมพวงศึกษา ร่วมพิธีน้อมเกล้าถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนชุมพวงศึกษา จ.นครราชสีมา โดยมี นายทศพล ยุทธศิลป์กุล นายอำเภอชุมพวง เป็นประธาน

พิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม ประจำปี 2559

โพสต์11 ส.ค. 2559 02:11โดยมานะ บุญแต่ง

โรงเรียนชุมพวงศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน และนักเรียนโรงเรียนชุมพวงศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนชุมพวงศึกษา วันที่ 11 สิงหาคม 2559

รด.จิตอาสา รณรงค์การออกเสียงประชามติ

โพสต์28 ก.ค. 2559 01:19โดยผู้ดูแลระบบ ชุมพวงศึกษา


เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 กรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนชุมพวงศึกษา ร่วมมือกับ สัสดีอำเภอชุมพวง ปกครองอำเภอชุมพวง สถานีตำรวจภูธรชุมพวง นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 จำนวน 99 นาย  ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 7 นาย เดินรณรงค์เชิญชวนให้พี่น้องชาวอำเภอชุมพวง มาออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 โดยได้รับความอนุเคราะห์รถประชาสัมพันธ์จากเทศบาลชุมพวง และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรชุมพวง อำนวยความสะดวกในการจราจร ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิกที่นี้ >>


 

 

การนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปี 2559

โพสต์21 ก.ค. 2559 01:52โดยมานะ บุญแต่ง

โรงเรียนชุมพวงศึกษา ได้รับการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา "ครั้งที่ 2" ประจำปีการศึกษา 2559  จากคณะการนิเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นำโดย ผอ.โกศล พงษ์พานิช  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ และคณะ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559

แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

โพสต์17 ก.ค. 2559 22:34โดยมานะ บุญแต่ง   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2559 22:22 ]

ว่าที่ ร.ท.สวาท สารกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนชุมพวงศึกษา และข้าราชการในอำเภอชุมพวง ร่วมพิธีงานประเพณี แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 วันที่ 18 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณลานหน้าอำเภอชุมพวง จ.นครราชสีมา โดยมี นายทศพล ยุทธศิลป์กุล นายอำเภอชุมพวง เป็นประธาน

วันสถาปนากิจการลูกเสือไทย ปีการศึกษา 2559

โพสต์1 ก.ค. 2559 01:19โดยมานะ บุญแต่ง

โรงเรียนชุมพวงศึกษา จัดกิจกรรมเดินสวนสนาม โดยมี ว่าที่ ร.ท.สวาท สารกาญจน์ ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนชุมพวงศึกษา เป็นประธานในพิธี เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 องค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ ผู้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จัด ณ โรงเรียนชุมพวงศึกษา วันที่ 1 กรกฏาคม 2559

1-10 of 20