กิจกรรมโรงเรียน

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

โพสต์9 ก.ย. 2563 21:31โดยมานะ บุญแต่ง   [ อัปเดต 9 ก.ย. 2563 22:26 ]

ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกันยายน 2563
บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

แนะแนวอาชีพ ปี 2563

โพสต์25 ส.ค. 2563 21:24โดยมานะ บุญแต่ง

ฉบับที่ 3 ประจำเดือนสิงหาคม 2563
แนะแนวอาชีพ ปี 2563

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2563

โพสต์25 ส.ค. 2563 21:22โดยมานะ บุญแต่ง

ฉบับที่ 3 ประจำเดือนสิงหาคม 2563
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2563

วันแม่แห่งชาติ ปี2563

โพสต์12 ส.ค. 2563 23:41โดยมานะ บุญแต่ง

วันแม่แห่งชาติ ปี2563


การประเมินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2563

โพสต์12 ส.ค. 2563 23:33โดยมานะ บุญแต่ง

การประเมินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2563

การนิเทศติดตามการดำเนินการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน

โพสต์29 ก.ค. 2563 19:01โดยมานะ บุญแต่ง   [ อัปเดต 29 ก.ค. 2563 19:07 ]


การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย google for education

โพสต์29 ก.ค. 2563 19:00โดยมานะ บุญแต่ง   [ อัปเดต 29 ก.ค. 2563 19:06 ]


1-10 of 30