การนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปี 2559

โพสต์21 ก.ค. 2559 01:52โดยมานะ บุญแต่ง
โรงเรียนชุมพวงศึกษา ได้รับการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา "ครั้งที่ 2" ประจำปีการศึกษา 2559  จากคณะการนิเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นำโดย ผอ.โกศล พงษ์พานิช  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ และคณะ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
Comments