ค่ายเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานด้านวิชาการ

โพสต์9 พ.ค. 2559 01:26โดยผู้ดูแลระบบ ชุมพวงศึกษา   [ อัปเดต 9 พ.ค. 2559 01:45 ]
โรงเรียนชุมพวงศึกษาจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานด้านวิชาการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศ่าสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2559 
Comments