กิจกรรมรวมรวมพลังแห่งความดี

โพสต์21 พ.ย. 2559 20:46โดยมานะ บุญแต่ง
โรงเรียนชุมพวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนชุมพวงศึกษา และข้าราชการในอำเภอชุมพวงทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีกิจกรรมรวมรวมพลังแห่งความดี แสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยปวงข้าพระพุทธเจ้า ชาวอำเภอชุมพวงทุกหมู่เหล่า จังหวัดนครราชสีมา วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559 เวลา 09.59 นาฬิกา ณ.ลานหน้าที่ว่าการอำเภอชุมพวง โดยมี นายทศพล ยุทธศิลป์กุล นายอำเภอชุมพวง เป็นประธาน
Comments