โรงเรียนชุมพวงศึกษาจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

โพสต์28 มิ.ย. 2558 20:14โดยผู้ดูแลระบบ ชุมพวงศึกษา
           กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพละศึกษา โรงเรียนชุมพวงศึกษา จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558
โดยมีนายอำนวย  ปองนาน นายอำเภอชุมพวง เป็นประธานเปิดงาน และปล่อยตัวการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2558  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยได้รับความร่วมมือจาก สถานีตำรวจภูธรชุมพวง อำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรและรถนำขบวน โรงพยาบาลชุมพวง อำนวยความสะดวกรถพยาบาลและเจ้าหน้าที่ดูแลนักกีฬา ที่ร่วมแข่งขัน
                                                                           
                                                           นายอำนวย  ปองนาน 
                                         นายอำเภอชุมพวง เป็นประธานเปิดงาน

                                                 
                                                
ท่านผู้อำนวยการ บุญชิด  จันทร์พรม กล่าวรายงานComments