โรงเรียนชุมพวงศึกษาจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

โพสต์28 มิ.ย. 2558 20:03โดยผู้ดูแลระบบ ชุมพวงศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย โรงเรียนชุมพวงศึกษาจัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 
โดยมี ผอ.บุญชิด จันทร์พรม เป็นประธานในการเปิดงาน โดยมี คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนีี้ 
ณ หอประชุม มาศ-มูล             
                                        
                                          ผู้อำนวยการบุญชิด  จันทร์พรม  เป็นประธานเปิดกิจกรรมในวันสุนทรภู่
Comments