โรงเรียนชุมพวงศึกษา รับการนิเทศติดตามการตรวจสอบคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา

โพสต์17 มี.ค. 2559 21:07โดยผู้ดูแลระบบ ชุมพวงศึกษา
โรงเรียนชุมพวงศึกษา รับการนิเทศติดตามการตรวจสอบคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 วันที่ 3 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมไพลิน


Comments