โรงเรียนสีขาว

โพสต์1 ก.ค. 2558 21:35โดยผู้ดูแลระบบ ชุมพวงศึกษา
         ศูนย์ปฏฺิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอชุมพวง ( ศป.ปส.อ.ชุมพวง ) มอบเกียรติบัตรโรงเรียนสีขาว ให้โรงเรียนชุมพวงศึกษา โดย นายบุญชิด  จันทร์พรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา  เข้ารับเกียรติบัตรโรงเรียนสีขาว  จาก นายอำนวย  ปองนาน  นายอำเภอชุมพวง ณ ห้องประชุมอำเภอชุมพวง ในการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ครั้งที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2558 พร้อมกันนี้  นักเรียนโรงเรียนชุมพวงศึกษา จำนวน 6 คน เข้ารับมอบทุนการศึกษา และเกียรติบัตรจากท่านนายอำเภอชุมพวง ในการชนะเลิศการประกวดเรียงความ ตามโครงการพบนายอำเภอหน้าเสาธง

Comments