วันสถาปนากิจการลูกเสือไทย ปีการศึกษา 2559

โพสต์1 ก.ค. 2559 01:19โดยมานะ บุญแต่ง
โรงเรียนชุมพวงศึกษา จัดกิจกรรมเดินสวนสนาม โดยมี ว่าที่ ร.ท.สวาท สารกาญจน์ ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนชุมพวงศึกษา เป็นประธานในพิธี เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 องค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ ผู้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จัด ณ โรงเรียนชุมพวงศึกษา วันที่ 1 กรกฏาคม 2559
Comments