วันวชิราวุธ ปีการศึกษา 2559

โพสต์25 พ.ย. 2559 02:27โดยมานะ บุญแต่ง
วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กรู้จักการรักษาระเบียบวินัย และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้บังคับบัญชาเนตรนารี โรงเรียนชุมพวงศึกษา นำโดย ว่าที่ ร.ท.สวาท สารกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนชุมพวงศึกษา ได้พร้อมใจกันถวายราชสดุดีแด่ดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่าน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

Comments