ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนชุมพวงศึกษา

เลขที่  1 หมู่ 15 ถนนชุมพวง-ลำปลายมาศ ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270

โทร : 044-477223


Website : www.cp.ac.th

www.cp.ac.th