ข่าวสารหน้าเว็บ

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/ethics/event

โพสต์23 ก.ค. 2564 22:00โดยธงชัย แปลกไธสง

https://www.ocsc.go.th/ethics/event

ในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

โพสต์13 ก.ค. 2564 21:24โดยธงชัย แปลกไธสง   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2564 21:59 ]

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี​ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โรงเรียนชุมพวงศึกษา เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี​ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ ผ่านลิงค์ https://sites.google.com/cp.ac.th/cp-web/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81 หรือ qr code
http://203.159.249.189/bless_P/
http://203.159.249.189/bless_P/
http://203.159.249.189/bless_P/

มาตรการป้องกัน COVID-19

โพสต์15 มิ.ย. 2564 21:28โดยธงชัย แปลกไธสง


สรรหาผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนชุมพวงศึกษา ปีการศึกษา 2564

โพสต์30 พ.ค. 2564 20:05โดยมานะ บุญแต่ง

สรรหาผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนชุมพวงศึกษา ปีการศึกษา 2564

วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม

โพสต์29 พ.ค. 2564 23:35โดยมานะ บุญแต่ง   [ อัปเดต 30 พ.ค. 2564 20:05 ]

วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม

ชุดเครื่องแบบนักเรียนและชุดกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2564

โพสต์23 พ.ค. 2564 19:37โดยมานะ บุญแต่ง

ชุดเครื่องแบบนักเรียนและชุดกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ประกาศเลื่อนเปิดเทอม 1/2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564

โพสต์23 พ.ค. 2564 05:55โดยธงชัย แปลกไธสง

โปรดติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์และเพจโรงเรียนชุมพวงศึกษาอย่างต่อเนื่อง


1-10 of 11