ข่าวสารหน้าเว็บ

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

โพสต์20 เม.ย. 2564 20:23โดยธงชัย แปลกไธสง   [ อัปเดต 20 เม.ย. 2564 20:39 ]

สมัคร ม.1 คลิกที่นี่ https://forms.gle/dL5JhJVShLKkRoodA
สมัคร ม.4 คลิกที่นี่ https://forms.gle/WuQef1ph6aXm8Pa28
สมัคร ม.4 (สำหรับนักเรียนม.3 เดิมของโรงเรียนชุมพวงศึกษา)
คลิกที่นี่ https://forms.gle/fjqgdJGPLesjfaJr7
คำชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกแผนการเรียนเรียงลำดับตามความประสงค์ที่จะเรียน ตามลำดับ ห้ามเลือกแผนการเรียนซ้ำกันในแต่ละลำดับ

1-1 of 1