13 ตุลาคม 2564

โพสต์7 ต.ค. 2564 20:23โดยธงชัย แปลกไธสง
เนื่องด้วย 13 ตุลาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตขอพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนชุมพวงศึกษา
Comments