ขอแสดงความยินดีกับครูพนมไพร เทพจิตร

โพสต์10 ส.ค. 2564 21:20โดยธงชัย แปลกไธสง
ขอแสดงความยินดีกับครูพนมไพร เทพจิตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนส่งนวัตกรรมเข้าแข่งขันรางวัล”ประกายเพชร” ระดับกลุ่มโรงเรียนสุรธรรม
ได้รับรางวัล ชนะเลิศระดับเหรียญเงิน

Comments