ในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

โพสต์13 ก.ค. 2564 21:24โดยธงชัย แปลกไธสง   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2564 21:59 ]
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี​ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โรงเรียนชุมพวงศึกษา เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี​ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ ผ่านลิงค์ https://sites.google.com/cp.ac.th/cp-web/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81 หรือ qr code
http://203.159.249.189/bless_P/
http://203.159.249.189/bless_P/
http://203.159.249.189/bless_P/

Comments