สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/ethics/event

โพสต์23 ก.ค. 2564 22:00โดยธงชัย แปลกไธสง
https://www.ocsc.go.th/ethics/event

Comments