ข่าวประชาสัมพันธ์


การเปิดเรียนของโรงเรียนชุมพวงศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โพสต์11 พ.ค. 2564 06:00โดยมานะ บุญแต่ง

การเปิดเรียนของโรงเรียนชุมพวงศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564

โพสต์5 มี.ค. 2564 20:01โดยมานะ บุญแต่ง

ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั้วคราว(นักการภารโรง)

โพสต์2 มี.ค. 2564 05:56โดยมานะ บุญแต่ง

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั้วคราว(นักการภารโรง)

ประกาศโรงเรียนชุมพวงศึกษา เรื่อง เปิดเรียนตามปกติ

โพสต์13 ม.ค. 2564 01:42โดยมานะ บุญแต่ง   [ อัปเดต 22 เม.ย. 2564 01:52 ]

ประกาศโรงเรียนชุมพวงศึกษา เรื่อง เปิดเรียนตามปกติ

Embed gadget

ประกาศโรงเรียนชุมพวงศึกษา รอบที่ 2

โพสต์4 ม.ค. 2564 22:32โดยมานะ บุญแต่ง   [ อัปเดต 13 ม.ค. 2564 01:39 ]

ประกาศโรงเรียนชุมพวงศึกษา รอบที่ 2 เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVD-19) โดยปรับวิธีการเรียนของนักเรียน และการทำงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

Embed gadget

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั้วคราว ปี 2563

โพสต์24 ธ.ค. 2563 00:31โดยมานะ บุญแต่ง

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั้วคราว ปี 2563

Embed gadget

ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ

โพสต์25 พ.ย. 2563 03:04โดยมานะ บุญแต่ง   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2564 22:33 ]

เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD-19) รอบใหม่

Embed gadget

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนชุมพวงศึกษา

โพสต์11 มิ.ย. 2563 02:35โดยมานะ บุญแต่ง   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2563 00:29 ]

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนชุมพวงศึกษา

Embed gadgetEmbed gadget

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนชุมพวงศึกษา

โพสต์9 มิ.ย. 2563 18:38โดยมานะ บุญแต่ง   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2563 02:23 ]

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนชุมพวงศึกษา

Embed gadget

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โพสต์19 พ.ค. 2563 07:13โดยมานะ บุญแต่ง

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

Embed gadget


รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


Embed gadget1-10 of 38