ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศโรงเรียนชุมพวงศึกษา เรื่อง เปิดเรียนตามปกติ

โพสต์13 ม.ค. 2564 01:42โดยมานะ บุญแต่ง

ประกาศโรงเรียนชุมพวงศึกษา เรื่อง เปิดเรียนตามปกติ

Embed gadget

ประกาศโรงเรียนชุมพวงศึกษา รอบที่ 2

โพสต์4 ม.ค. 2564 22:32โดยมานะ บุญแต่ง   [ อัปเดต 13 ม.ค. 2564 01:39 ]

ประกาศโรงเรียนชุมพวงศึกษา รอบที่ 2 เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVD-19) โดยปรับวิธีการเรียนของนักเรียน และการทำงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

Embed gadget

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั้วคราว ปี 2563

โพสต์24 ธ.ค. 2563 00:31โดยมานะ บุญแต่ง

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั้วคราว ปี 2563

Embed gadget

ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ

โพสต์25 พ.ย. 2563 03:04โดยมานะ บุญแต่ง   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2564 22:33 ]

เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD-19) รอบใหม่

Embed gadget

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนชุมพวงศึกษา

โพสต์11 มิ.ย. 2563 02:35โดยมานะ บุญแต่ง   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2563 00:29 ]

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนชุมพวงศึกษา

Embed gadgetEmbed gadget

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนชุมพวงศึกษา

โพสต์9 มิ.ย. 2563 18:38โดยมานะ บุญแต่ง   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2563 02:23 ]

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนชุมพวงศึกษา

Embed gadget

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โพสต์19 พ.ค. 2563 07:13โดยมานะ บุญแต่ง

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

Embed gadget


รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


Embed gadgetรายชื่อนักเรียน ม.3 และ ม.6 จบปีการศึกษา 2562

โพสต์8 เม.ย. 2563 23:45โดยมานะ บุญแต่ง   [ อัปเดต 8 เม.ย. 2563 23:45 ]

รายชื่อนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562
นักเรียนที่จบรอบแรกและให้มารับในวันและเวลาที่เราแจ้งไปแล้ว
ส่วนนักเรียนที่ยังไม่มีรายชื่อ ที่ยังไม่จบเพราะยังไม่ได้แก้ไขผลการเรียน ทางโรงเรียนจะแจ้งความคืบหน้าทางเพจของโรงเรียนต่อไป

Embed gadget


Embed gadget

แจ้งกำหนดการรับใบระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ปพ 1) และ ใบประกาศนียบัตร (ปพ 2) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

โพสต์7 เม.ย. 2563 07:25โดยมานะ บุญแต่ง

แจ้งกำหนดการรับใบระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ปพ 1) และ ใบประกาศนียบัตร (ปพ 2) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

การสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนสอนทางไกล

โพสต์31 มี.ค. 2563 20:36โดยมานะ บุญแต่ง   [ อัปเดต 8 เม.ย. 2563 23:36 ]

การสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนสอนทางไกล

Embed gadget

1-10 of 35