ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ

โพสต์25 พ.ย. 2563 03:04โดยมานะ บุญแต่ง   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2564 22:33 ]
เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD-19) รอบใหม่

Embed gadget

Comments