ประกาศโรงเรียนชุมพวงศึกษา รอบที่ 2

โพสต์4 ม.ค. 2564 22:32โดยมานะ บุญแต่ง   [ อัปเดต 13 ม.ค. 2564 01:39 ]
ประกาศโรงเรียนชุมพวงศึกษา รอบที่ 2 เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVD-19) โดยปรับวิธีการเรียนของนักเรียน และการทำงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

Embed gadget

Comments