โรงเรียนชุมพวงศึกษา เป็นเจ้าภาพประชุมผู้บริหารสัญจร

โพสต์26 มิ.ย. 2558 03:32โดยผู้ดูแลระบบ ชุมพวงศึกษา
โรงเรียนชุมพวงศึกษา เป็นเจ้าภาพประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ครั้งที่ 4/2558 ประจำเดือน มิถุนายน 2558 วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนชุมพวงศึกษา 

Comments