กิจกรรมล่าสุดของไซต์

31 มี.ค. 2563 20:36 มานะ บุญแต่ง สร้าง การสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนสอนทางไกล
26 มี.ค. 2563 21:19 มานะ บุญแต่ง สร้าง รายชื่อผู้สมัครออนไลน์นักเรียนชั้น ม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
20 มี.ค. 2563 03:24 มานะ บุญแต่ง แก้ไข หน้าแรก
20 มี.ค. 2563 03:23 มานะ บุญแต่ง แนบ S__133906440.jpg กับ หน้าแรก
20 มี.ค. 2563 03:22 มานะ บุญแต่ง แก้ไข ประกาศโรงเรียนชุมพวงศึกษาเพิ่มเติมและเปิดแแบบรับสมัครออนไลน์ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
20 มี.ค. 2563 03:22 มานะ บุญแต่ง แนบ ม.4-1.jpg กับ ประกาศโรงเรียนชุมพวงศึกษาเพิ่มเติมและเปิดแแบบรับสมัครออนไลน์ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
20 มี.ค. 2563 03:22 มานะ บุญแต่ง แนบ ม.1-1.jpg กับ ประกาศโรงเรียนชุมพวงศึกษาเพิ่มเติมและเปิดแแบบรับสมัครออนไลน์ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
20 มี.ค. 2563 03:22 มานะ บุญแต่ง แนบ S__133906440.jpg กับ ประกาศโรงเรียนชุมพวงศึกษาเพิ่มเติมและเปิดแแบบรับสมัครออนไลน์ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
20 มี.ค. 2563 03:22 มานะ บุญแต่ง สร้าง ประกาศโรงเรียนชุมพวงศึกษาเพิ่มเติมและเปิดแแบบรับสมัครออนไลน์ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
19 มี.ค. 2563 05:48 มานะ บุญแต่ง แนบ 2.jpg กับ ประกาศโรงเรียนชุมพวงศึกษา เรื่อง การปิดสถานศึกษา และเรื่อง เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
19 มี.ค. 2563 05:48 มานะ บุญแต่ง แนบ 1.jpg กับ ประกาศโรงเรียนชุมพวงศึกษา เรื่อง การปิดสถานศึกษา และเรื่อง เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
19 มี.ค. 2563 05:48 มานะ บุญแต่ง สร้าง ประกาศโรงเรียนชุมพวงศึกษา เรื่อง การปิดสถานศึกษา และเรื่อง เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
10 มี.ค. 2563 05:14 มานะ บุญแต่ง แนบ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563.jpg กับ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
10 มี.ค. 2563 05:14 มานะ บุญแต่ง แนบ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563.jpg กับ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
10 มี.ค. 2563 05:14 มานะ บุญแต่ง สร้าง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
6 มี.ค. 2563 23:20 เอกรินทร์ ศรีผ่อง สร้าง แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
6 มี.ค. 2563 23:20 เอกรินทร์ ศรีผ่อง แนบ แผนปฎิบัติการ-โรงเรียนชุมพวงศึกษา-2562.pdf กับ แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
6 มี.ค. 2563 23:13 เอกรินทร์ ศรีผ่อง แนบ แผนปฎิบัติการ-โรงเรียนชุมพวงศึกษา-2562.pdf กับ ดาวน์โหลด
5 มี.ค. 2563 21:59 มานะ บุญแต่ง แก้ไข กลุ่มงานวิชาการ
5 มี.ค. 2563 21:58 มานะ บุญแต่ง แก้ไข กลุ่มงานวิชาการ
23 ก.พ. 2563 22:20 มานะ บุญแต่ง แก้ไข สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
21 ก.พ. 2563 02:16 มานะ บุญแต่ง แก้ไข หน้าแรก
21 ก.พ. 2563 02:16 มานะ บุญแต่ง แนบ 87361259_870726706694321_1495723752401403904_n.jpg กับ หน้าแรก
12 ก.พ. 2563 20:43 มานะ บุญแต่ง แก้ไข วิทยาศาสตร์
7 ก.พ. 2563 00:14 มานะ บุญแต่ง แก้ไข หน้าแรก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า