โรงเรียนชุมพวงศึกษา


เลขที่ 1 หมู่ 15 ถนนชุมพวง-ลำปลายมาศ ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270


โทร : 044-477223


e-mail : admin@cp.ac.th, cp@mattayom31.go.th


Website : www.cp.ac.th


Facebook : https://www.facebook.com/school.cp