ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รวมภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนชุมพวงศึกษาในปี 2564 ภาคเรียนที่ 1


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

รวมภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนชุมพวงศึกษาในปี 2564 ภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รวมภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนชุมพวงศึกษาในปี 2565 ภาคเรียนที่ 1